ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

ពិធីថ្លែងអំណរគុណអង្គការដៃគូរបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ, 20 មិថុនា 2023
  • ម៉ោង៖ 3:00 pm > 5:30 pm
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ ភ្នំពេញ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានររៀបចំ «ពិធីថ្លែងអំណរគុណអង្គការដៃគូរបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ

» ក្នុងគោលបំណងទទួលស្គាល់ការរួមចំណែករបស់តួអង្គក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវរបស់កម្ពុជា និងធ្វើឱ្យបណ្តាញទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយតួអង្គក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ។

ពិធីនេះទទួលបានការគាំទ្រពី ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។

 

 

ចែករំលែក

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានថ្មីៗ