បោះពុម្ពផ្សាយ៖21 ឧសភា 2020

អនុស្សារណៈយោគយល់ក្នុងគោលបំណងជួយដល់កុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់ជាមួយអង្គការចំនួន៧ ក្នុងគោលបំណងជួយដល់កុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា។ គម្រោងរយៈពេល៣ឆ្នាំដែលមានថវិកាប្រមាណ ៨៤ លានដុល្លារ នឹងជួយដល់កុមារនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកណ្តាល ខេត្តសៀមរាប ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តក្រចេះ។ អង្គការចំនួន៧ ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះរួមមាន​ Kaleb E.V, This Life Cambodia, Asia Hope Cambodia, Hope for the Silent Voices, M’lup Russey, New Future for Children ព្រមទាំងដៃគូដទៃទៀត។​ (កាសែតខ្មែរថាមស៍ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០)

ចែករំលែក