បោះពុម្ពផ្សាយ៖13 ឧសភា 2020

វិធានការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយ ឬការចែកចាយខ្លឹមសារព័ត៌មាន

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយ ឬការចែកចាយខ្លឹមសារព័ត៌មាន សារជាអក្សរ សំឡេង រូបភាព វីដេអូ និងទម្រង់ផ្សេងៗ ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះវ​ប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិ។

ប្រភព៖​ ក្រសួង​វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

ចែករំលែក