អំឡុងឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២៣ កម្មវិធីពន្លកចំណេះដំណាក់កាលទី១ សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ស្ថាប័នដៃគូ

ប្រធានបទស្រាវជ្រាវ

សេដ្ឋកិច្ច

 • ការសិក្សាអំពីទីក្រុង
 • ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
 • កសិកម្ម
 • គម្រោងប្រាក់សោធន​និវត្តន៍សម្រាប់វិស័យឯកជននៅកម្ពុជា៖ ការត្រៀមខ្លួន និងផលប៉ះពាល់ទៅលើ​សុខុមាលភាព​សង្គម
 • ការស្វែងយល់ពី​សុខុមាលភាព​សង្គមរបស់ជនចំណាកស្រុក ​និងគ្រួសារនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩
 • សហគ្រិនភាព

សេវាសាធារណៈ

 • កិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា
 • កម្មវិធីវិនិយោគឃុំ
 • ការប្រឈមផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការបញ្ជូលសម្លេងរបស់ជនត្រូវបានមើលរំលងទៅក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេល​មានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

យុវជន និងជនងាយរងគ្រោះ

 • ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ទៅលើជនមានពិការភាព ជនជាតិដើមភាគតិច កិច្ចការពារកុមារ និងស្រ្តី
 • ការស័្មគ្រចិត្តរបស់យុវជន អក្ខរកម្មផ្នែកឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍៖ ករណីសិក្សាអំពីកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជា​
 • យុវជនងាយរងគ្រេាះនៅកម្ពុជា៖ ​ការសិក្សាបែបសកម្មក្នុងការឆ្លើយតប​ និង​ការស្តារឡើងវិញ

ការអប់រំ

 • ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
 • ការប្រឈមរបស់សិស្សក្នុងការសិក្សានៅបឋមសិក្សា និងផលប៉ះពាល់នៃការបោះបង់ការសិក្សាក្នុងខេត្តក្រចេះ
 • ការវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់ដល់គ្រូបង្រៀន
 • ការកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង

ទេសចរណ៍

 • បរិយាបន្នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍៖ ការពិនិត្យមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប
 • ភាពធន់ និងការស្តារឡើងវិញរបស់បុគ្គលិក​បម្រើការតាមសណ្ឋាគារនៅកម្ពុជា

គោលនយោបាយការបរទេស

 • គោលនយោបាយការបរទេស ​និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
 • បញ្ហាតំបន់ និង​​អាស៊ាន

 

វត្តមាននៅលើបណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិការណ៍

 • ២៨ បាឋកថា
 • ៤ កម្មវិធីពង្រីកបណ្តាញទំនាក់ទំនង
 • វេទិកាពិភាក្សាថ្នាក់​​ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • ការសិក្សាស្វែងយល់ពីវិស័យស្រាវជ្រាវ
 • ​ វេទិកាថ្នាក់ខេត្ត និង​ថ្នាក់ជាតិរបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ
 • ១០២ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមវិស័យ