ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ពុធ, 29 មិថុនា 2022
  • ម៉ោង៖ 10:00 am > 11:30 am
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Phnom Penh

កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា សូមអញ្ជើញសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមបាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី «ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង និងការផ្លាស់ប្តូរសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុងព្រះសីហនុក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩» នៅថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង១០.០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង១១.៣០នាទីព្រឹកតាមប្រព័ន្ធ Zoom ។

សូមចុចតំណភ្ជាប់នេះដើម្បីចូលរួម៖ https://bit.ly/3mGpcfz

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះទទួលបានការគាំទ្រពី ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម អូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។

ចែករំលែក