បោះពុម្ពផ្សាយ៖26 មិនា 2021

នីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្កើត និងដំណើរការរោងចក្រ សិប្បកម្មកែច្នៃកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្កើត និងដំណើរការរោងចក្រ សិប្បកម្មកែច្នៃកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក