បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការបង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ក.ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បានបង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​មួយ ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវា​នានា​រួមមាន​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​​វិញ្ញាបនបត្រ​ប្រភពដើម (CO) ដើម្បី​បម្រើ​សហគមន៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និង​កាត់បន្ថយការិយាធិប​តេយ្យ និង​អំពើពុករលួយ។ ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ទម្រង់​ស្ដង់ដារ​ ដំណើរការ​ និងនីតិវិធី​ដែលប្រសើរជាងមុន ដំណើរការដើម្បីទទួលបាន​ការ​ចុះហត្ថលេខា ​លើ​វិញ្ញាបនបត្រ​ប្រភពដើម​ក្នុងថ្ងៃតែមួយ ការទូទាត់​ប្រាក់តាម​ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច និង​ស្វ័យ​វិញ្ញាបនបត្រកម្ម​។

ចែករំលែក