បោះពុម្ពផ្សាយ៖12 តុលា 2020

បញ្ជីរាយនាមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញបញ្ជីរាយនាមមេធាវីដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់សេវាការពារក្តី ដោយឥតគិតកម្រៃ ប្រចាំការនៅតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត។

ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក