PUBLISHED: 14 កុម្ភៈ 2022

អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសូងរ៉ែ និងថាមពល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសូងរ៉ែ និងថាមពល ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា  ក្រសូងរ៉ែ និងថាមពល)

 

Share