បោះពុម្ពផ្សាយ៖7 កុម្ភៈ 2020

សេចក្តីណែនាំស្តីពីបំរាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផលថ្នាំជក់

សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំឱ្យក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទាំងអស់បញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងតាំងបង្ហាញបារីនៅតាមទីសាធារណៈដែលទង្វើនេះផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់។ ច្បាប់នេះបានហាមរាល់ការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបារីនៅតាមទីសាធារណៈ ព្រមទាំងការផ្សាយនៅតាមគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គម។

ប្រភព៖ កាសែតខ្មែរថាមស៍ ចុះថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក