PUBLISHED: 22 កក្កដា 2022

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន និងឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់​

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ​សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន និងឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់​ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល)។