PUBLISHED: 15 មិថុនា 2021

ការប្រែក្លាយសាលាអង្គការជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សហគមន៍ទៅជា វិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា បានចេញប្រកាសស្តីពី ការប្រែក្លាយសាលាអង្គការជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សហគមន៍ទៅជា វិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ។

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

Share