បោះពុម្ពផ្សាយ៖4 សីហា 2020

កម្មវិធីទូរសព្ទដៃ «ការអប់រំពីចម្ងាយ»

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ «ការអប់រំពីចម្ងាយ»  ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សអាចបន្តការសិក្សាររបស់ខ្លួនពីចម្ងាយ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩។​ សិស្សានុសិស្ស និងសាធារណជនទាំងអស់អាចទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ App “ការអប់រំពីចម្ងាយ” លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android តាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

 

ប្រភព៖ គណនីហេ្វសប៊ុករបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ និងទូរគមនាគមន៍

ចែករំលែក