អនុក្រឹត ស្តីពី ការបង្កើតមូលនិធិកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ២០២៥

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត ស្តីពី ការបង្កើតមូលនិធិកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ២០២៥ ចុះថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព ៖ រាជរដ្ឋភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣ ចុះថ្ងៃទី​ ២០​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្តីរាយការណ៍អំពី សន្និសិទកាសែតស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី៤០​ និង៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ពន្ធ័

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពី សន្និសិទកាសែតស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី៤០​ និង៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ពន្ធ័ ចុះថ្ងៃទី​ ១៣​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣ ចុះថ្ងៃទី​ ២០​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្តីរាយការណ៍អំពី សន្និសីទកាសែតស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី៤០​ និង៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ពន្ធ័

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពី សន្និសីទកាសែតស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី៤០​ និង៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ពន្ធ័ ចុះថ្ងៃទី​ ១៣​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណា

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាបានចេញ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណា ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា)

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការចាត់តាំងរដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីនៃក្រសួងកសិកម្ម រក្ខាប្រមាញ់​ និង​នេសាទ

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាបានចេញ សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការចាត់តាំងរដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីនៃក្រសួងកសិកម្ម រក្ខាប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖​ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ប្រកាសស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារនៃរដ្ឋបាលរាជធានី

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញប្រកាសស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារនៃរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង រដ្ឋបាលស្រុក​​ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២។ ​(ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ​

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ​ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភអ្នកបម្រើជូនជនពិការ និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារថ្នាក់ទី១​ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)