បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 26 កក្កដា 2021

ការជជែកវែកញែកឡើងវិញពីគោលគំនិតនៃការអប់រំស្ទែមនៅកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDRI) ដែលជាដៃគូរបស់គម្រោងពន្លកចំណេះ ថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយឯកសារស្រាវជ្រាវមួយលើប្រធានបទ ‘ការជជែកវែកញែកឡើងវិញពីគោលគំនិតនៃការអប់រំស្ទែមនៅកម្ពុជា’។

ការសិក្សានេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។

ទាញយកឯកសារនៅទីនេះ៖ https://bit.ly/3eMm66a

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក