Logo Ponlok Chomnes

ពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា គឺជាកម្មវិធីមួយមានរយៈពេលបួនឆ្នាំ ដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយអង្គការមូលនិធិអាស៊ី ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ ប្រកបដោយគុណភាព ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាទិន្នន័យគាំទ្រដល់ការវិភាគ និងការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសាធារណៈនៅកម្ពុជា ក្រោមការគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី។អំពីកម្មវិធី | សេចក្តីសង្ខេបអំពីកម្មវិធីពន្លកចំណេះ

សមាសភាគរបស់គម្រោង
 • សិក្សា និងវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពនៃវិស័យស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជា
 • ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកចំនួនបួន តាមរយៈការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេស និងស្ថាប័ន
 • ផ្តល់ការគាំទ្រសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវចំនួន៩ ដែលផ្តោតទៅលើគោលនយោបាយអាទិភាពថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ ដែលឆ្លុះបញ្ជាំងពីសមភាពយេនឌ័រ និងសង្គមបរិយាប័ន្ន
 • ជំរុញការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយ តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យដៃគូរៀបចំបាឋកថា និងវេទិកាពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយ
 • ពង្រីកបណ្តាញទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវប្រកបដោយបរិយាបន្ន
វិស័យស្រាវជ្រាវ
 • វិស័យស្រាវជ្រាវសំដៅទៅលើស្ថាប័នទាំងឡាយណា ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងវិភាគក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយសាធារណៈ។ ស្ថាប័នទាំងអស់នោះអាចជា ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។
 • វិស័យស្រាវជ្រាវរួមមាន៖
 • ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

 • សាកលវិទ្យាល័យ

 • ភ្នាក់ងារជំនាញ

 • ទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវឯកជន

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

តើគម្រោង«ពន្លកចំណេះ» ប្រតិបត្តិការងារយ៉ាងដូចម្តេច?
 • ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការកំណត់ប្រធានបទស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ដែលប្រធានបទនោះឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍអាទិភាពរបស់កម្ពុជា
 • ផ្តល់ការលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេស និងស្ថាប័នដល់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុក
 • ផ្តោតទៅលើការសិក្សា និងពិសោធន៍ដោយបន្តកែលម្អអភិក្រមតាមរយៈលទ្ធផលដែលប្រមូលបានក្នុងពេលប្រតិបត្តិ
 • ផ្តោតទៅលើយន្តការទំនាក់ទំនងដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដៃគូក្នុងស្រុក ក្នុងតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញស្រាវជ្រាវ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស

ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស ផ្តល់យោបល់ផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ តួនាទីផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស រួមមាន៖

 • ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់គម្រោង
 • ផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងឱ្យកាន់តែ ទូលំទូលាយ
 • ផ្តល់យោបល់ដល់គម្រោងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង
 • ធានាឱ្យការអនុវត្តគម្រោងស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍអាទិភាពរបស់កម្ពុជា
 • បង្កើនបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយ ស្ថាប័ននានា

លោកស្រី ភាណ សោភ័ណ

នាយិកាប្រចាំប្រទេស
អង្គការ អុកស្វាម

ឯកឧត្តម ម៉ក់ ងយ

អគ្គនាយក
អគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន

រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកនាង អេង ចាន់ឌី

នាយិកាប្រតិបត្តិ
អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីកម្ពុជា

លោកស្រី ស៊ិន ពុទ្ធារី

នាយិកាប្រតិបត្តិ
គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីកម្ពុជា(CCC)

ឯកឧត្តម​ ទាន សំណាង

ប្រធាន
វិទ្យាស្ថានការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម ទួន ថាវរៈ

រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងផែនការ

លោក Andreas Zurbrugg

ឯកអគ្គរាជទូតរង
ស្ថានទូតអូស្ត្រាលី

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ

សូមតាមដាន ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីភ្នំពេញ និងគេហទំព័ររបស់ ផូលីស៊ី ផលស៍ (Policy Pulse) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការប្រកួតប្រជែងយកថវិកាស្នូល (Core Fund) និងថវិកាគាំទ្រការស្រាវជ្រាវ (Emerging Research Fund)

យើងសង្ឃឹមថា គម្រោងនឹងអាចសហការជាមួយស្ថាប័ននានានៅក្នុងស្រុក និងក្នុងតំបន់ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំ បាឋកថា ឬសកម្មភាពស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ