សាវតារ

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ  គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យ មិនប្រកាន់បក្សនយោបាយ មិនរក​ប្រាក់​ចំណេញ និងស្វយ័ត ក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៃប្រទេសកម្ពុជា។​ ​ក្រោយ​ពី​បាន​ចុះបញ្ជីជាមួយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី​២០​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤  មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ  បានធ្វើការសិក្សាលើផ្នែក កសិកម្ម ដីធ្លី ពលកម្ម ដែលភាគច្រើនតាមរយៈការដេញថ្លៃគម្រោង និងការប្រកួតប្រជែង​យក​​គម្រោង​ជំនួយដែល​ប្រកាស​ដោយរដ្ឋាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង​អង្គការក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ផ្សេងៗ។ គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិង​សេវាកម្មមួយចំនួនដែល មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ  បានធ្វើកន្លងមកគឺសម្រាប់​ជាការពិចារណានិង​អន្តរាគមន៍ផ្នែកគោលនយោបាយ និង​ការរៀបចំនិងអនុវត្ត​គម្រោង។​​ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ  ជាដៃគូមានតម្លៃ និង​ជាប្រភពធនធានមួយសម្រាប់ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការសង្គមស៊ីវិល​ និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។ បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ដំណាក់​កាល​ចាប់​ផ្តើម​ដំបូង​អស់រយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក  បច្ចុប្បន្ន  មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ ​ មានបុគ្កលិក ១០នាក់ធ្វើការពេញម៉ោង (មានស្រ្តី៥នាក់) ដែល​នឹង​ប្រែប្រួល​តាម​​បន្ទុក​ការងារ ​ហើយមាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន ៥រូប។

សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ

  • ការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ​ និងបញ្ហាអាទិភាពក្នុងសង្គម ក្នុងផ្នែកកសិកម្ម ដីធ្លី ពលកម្ម និងធនធានធម្មជាតិ
  • ផ្តល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងជាក់ស្តែង ដល់រដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន ​ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និង​ការវិភាគបែប​សត្យា​នុម័ត
  • រួមចំណែកក្នុងការពិភាក្សាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមថ្នាក់ជាតិ តាមរយៈការប្រជុំ សិក្ខាសាលា និង​ការប្រឹក្សាយោបល់
  • តស៊ូមតិ និងផ្សព្វផ្សាយគំនិតបែបស្ថាបនា​ តាមរយៈ​មធ្យោបាយ​ផ្លូវការផង​ (ការបោះពុម្ព និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ) និង​​ក្រៅផ្លូវការផង
  • លើកកម្ពស់​ចក្ខុវិស័យនិងគុណតម្លៃរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
  • បង្កើនការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈសមស្របដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជន

ភាពជាដៃគូរនៅក្នុងគម្រោង«ពន្លកចំណេះ»

នៅក្នុងភាពដៃគូមួយរបស់គម្រោងពន្លកចំណេះ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ ​ រំពឹងថា៖

  • បង្កើន​ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ដែលផ្តោតលើគោលនយោបាយ ការបោះពុម្ពរបាយការណ៌ស្រាវ​ជ្រាវ និង​សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ ដែលនឹងជួយបង្កើនផលិតផលចំណេះដឹង និងបំពេញបន្ថែមលើការរៀបចំកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍
  • បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ ជាពិសេស អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង​ តាមរយៈសកម្មភាព​​ដូចជា ការពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស ការណែនាំ​និង​ការបង្វឹកផ្ទាល់ ​ទាំង​ជំនាញទន់​និងជំនាញរឹង
  • លើក​កម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​ស្ថាប័ន ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ និងការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាពជាង​មុន និង​សម្រេច​បាន​និរន្តរភាព​ស្ថាប័ន។​

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ។