ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

កម្មវិធីសម្ភោធគេហទំព័រទិន្នន័យ Cambodia Urban Database
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ, 8 មិថុនា 2021
  • ម៉ោង៖ 9:00 am > 10:00 am
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ រាជធានីភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នក ចូលពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពី គេហទំព័រទិន្នន័យ Cambodia Urban Database (https://urbandatabase.khmerstudies.org) និងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុង កម្មវិធីសម្ភោធគេហទំព័រនេះ (ជាភាសាខ្មែរ) នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ៩៖០០ – ១០៖០០ ព្រឹក តាមរយៈ Zoom Webinar។

វាគ្មិននឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្វែងរកឯកសារ របៀបទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគេហទំព័រនេះសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងឆ្លើយតបរាល់សំណួរពីអ្នកចូលរួម។

ចុះឈ្មោះចូលរួម៖ https://zoom.us/…/1016140445641/WN_dF767bzhQQObtzG22Hdjgw

គេហទំព័រទិន្នន័យ Cambodia Urban Database ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សាក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈគម្រោងពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគេហទំព័រទិន្នន័យ៖ https://khmerstudies.org/cambodia-urban-database-launch…/

ចែករំលែក