បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

កំណែទម្រង់បែបប្រជាធិបតេយ្យ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ក្រសួងបានធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារចុះបញ្ជី ទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត និងម៉ូតូកង់បួន ទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៅតាមការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ដែលមានចំនួន៤០កន្លែងទូទាំងប្រទេស(គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)។

ក្រសួងបានធ្វើការផ្ទេរមុខងារ៖
១​.ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទោចក្រយានយន្ត សណ្តោងរ៉ឺម៉ក ត្រីចក្រយានយន្ត។
២.ការគ្រប់គ្រងយានដ្ឋានជួសជុលទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត ម៉ូតូកង់បួន។
៣.​ការគ្រប់គ្រងចុះបញ្ជី និងត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនាវា និងដរចម្លង ដែលស្ថិតក្នុងរាជធានី-ខេត្ត។

ចែករំលែក