PUBLISHED: 6 សីហា 2021

សេចក្ដីណែនាំ​លេខ ០៧ អយក.សណន ស្ដីពី​ការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់​ការ​គំរាមកំហែង និង​ឆបោក​លើ កុមារ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ​លេខ ០៧ អយក.សណន ស្ដីពី​ការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់​ការ​គំរាមកំហែង និង​ឆបោក​លើ កុមារ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

Share