PUBLISHED: 27 សីហា 2019

ផែនការ​សកម្មភាព​ជាតិ​ស្តីពី​ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី ២០១៤-២០១៨ (NAPVAW២)

ផែនការ​សកម្មភាពជាតិនេះ​ មាន​គោលបំណង​លុបបំបាត់​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការរើសអើង និង​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង​កុមារ។ ផែនការ​សកម្មភាពជាតិនេះ​ដាក់ចេញ​យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី ដែល​កំពុង​រារាំង​ស្ត្រី​មិន​ឲ្យ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម។ ផែនការ​នេះ​គឺជា​ក្របខ័ណ្ឌ​ច្បាប់ ដើម្បី​ការពារ​ជនរងគ្រោះ និង​លើក​កម្ពស់​សមភាព​យេនឌ័រ ក្នុង​សង្គម។​ ផែនការ​នេះ​ដាក់បញ្ចូល​ការ​ទប់ស្កាត់​បឋម កិច្ចការពារ​ផ្លូវច្បាប់ សេវាពហុវិស័យ ការកសាង​សមត្ថភាព និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​ផលប៉ះពាល់។​ ផែនការ​នេះ​ក៏មាន​ដាក់បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​ពិនិត្យ​តាមដាន និង​វាយតម្លៃ ដើម្បី​ពិនិត្យ​តាមដាន​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ផែនការ​ជាតិ​នេះ​ផងដែរ។​

 

Share