បាឋកថាគោលនយោបាយ គឺជាវេទិកាពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនានាដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់វាគ្មិនមកពីស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល។ វាគ្មិនទាំងនោះរួមមាន រដ្ឋាភិបាល អ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាស្រ្តាចារ្យជាដើម។ បាឋកថាគោលនយោបាយរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនអំពីការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជា វាគ្មិន ឬអ្នកចូលរួមទូទៅនៅក្នងបាឋកថាគោលនយោបាយ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈព័ត៌មានដូចមាននៅខាងក្រោម។

ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ «បញ្ហាប្រឈមក្នុងការរៀនសូត្រ និងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារនៅខេត្តក្រចេះ»
27 តុលា 2021

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជនបទ (KAFDOC) មានសេចក្...

បរិយាប័ន្នសង្គមនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើផែនការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងឱកាសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម
23 Sep 2021

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យសង្គមកម្ពុជា (ANSA) មាន...

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ ការប្រឹក្សាតាមសាលារៀន
18 សីហា 2021

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយអង្គការខេប (KAPE) និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោ...

ការស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩  ទៅលើបុគ្គលិក និងមីក្រូសហគ្រាស សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា
21 ធ្នូ 2020

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនឹងសហការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាគោលន...

វេទិកាពិភាក្សាតាមអនឡាញស្តីអំពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងទីក្រុង៖ ការស្វែងយល់អំពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងទីក្រុងនៅកម្ពុជា
17 វិច្ឆិកា 2020

មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយស្ត...

បាឋកថាគោលនយោបាយ​៖ ការបង្រៀន និងការសិក្សានៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺកូវីដ-១៩៖ ការឆ្លើយតបរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងបទពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្ស
29 Sep 2020
បាឋកថាគោលនយោបាយ​៖ ការបង្រៀន និងការសិក្សានៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺកូវីដ-១៩៖ ការឆ្លើយតបរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងបទពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្ស
14 កញ្ញា 2020 | វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា រាជធានភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម...

បាឋកថាគោលនយោបាយស្តីពី «ការបែងចែកដីសាធារណៈសម្រាប់កសិដ្ឋានខ្នាតតូច និងមធ្យម៖ ជម្រើសមុខរបរឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់បង់ការងារបណ្តាលមកពីកូវីដ-១៩»
27 សីហា 2020

អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ (CPS) សហការរៀបចំបាឋកថាគោលនយោប...

បាឋកថាគោលនយោបាយស្តីពី​ «ប្រមើលមើលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០៤០៖ ការប្រឈមថ្មីដោយសារកូវីដ-១៩»
30 កក្កដា 2020

អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងអង្គការវេទិកាអនាគត សហការរៀបចំបាឋកថាគោលនយោបាយស្តីពី «ប្...

សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវសម្រាប់កម្មកររោងចក្រ
22 មិថុនា 2018

ជម្រាបសួរ! យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយព...